Spor Kulüplerinin Beklediği Oldu

Türkiye spor kulüplerinin yeni yılda beklediği yönetmelik yürürlüğe girdi. Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisi Üzerinden Belirlenen Payın Özel Hesaba Aktarılması, Kullanılması ve Denetimi Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2021 tarihi ile birlikte yürürlüğe girdi.

Sporcular bu faaliyetlerine ilişkin olarak aylık ücret, başarı primi, maç başı ücret, imza parası, imaj hakkı ve sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler de ücret kapsamına girecek.

1 Ocak 2020 Tarihi Sonrasında Yürürlüğe Giren Kararlar

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’nun ilgili maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tekrar düzenliyor.

“Yönetmelik; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilen ve ödenen gelir vergisi tutarlarından, Gençlik ve Spor Bakanlığının talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanınca uygun görülen payların, Gençlik ve Spor Bakanlığı adına açılacak özel hesaba aktarılması, özel hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve denetlenmesi ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları kapsıyor.”

Sporculara Ödenen Ücrtlerde de Değişiklik Söz Konusu

Değiştirilen yönetmeliğe göre, aktarılacak payın belirlenmesinde sadece sporculara ödenecek olan ücretler üzerinden tevkif edilen ve süresinde beyan edilerek veri dairesine vasinde ödenen gelir tutarlarının dikkate alınmasına karar verildi.

Bu değişiklik sonrasında tabii ki işveren ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler ücret kapmasında vergilendirilecek.

Sporcular bu faaliyetlerine ilişkin olarak aylık ücret, başarı primi, maç başı ücret, imza parası, imaj hakkı ve sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler de ücret kapsamına girecek.

Öngörülen destek uygulamasından amatör spor dallarında faaliyet gösteren; Gençlik ve Spor Bakanlığı veya TFF’ye tescil edilmiş ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri, TFF veya bağımsız spor federasyonlarına kayıt ve tescilini yaptıran sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri de faydalanabilecek.

Resmi gazetede yayınlanan söz konusu değişiklik 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile geçerli sayılacak ve yürürlüğe girmiş olacak.